top of page

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER    : PERM – RUSYA FEDERASYONU

MİMARİ                                     : UMO MİMARLIK LTD.ŞTİ.

YÜKLENİCİ FİRMA                    : YENİGÜN İNŞAAT A.Ş

PROJENİN TANITIMI           : Toplam proje  35.000 m2 dir.  Betonarme ve Statik proje hizmeti verilmiştir.  3 Blokdan oluşmuştur.  Taşıyıcı sistem betonarmedir. 9.0m x9.0m aks açıklıkları vardır. Cephe konsollarının açıklıklarının büyük olması projeye önem kazandırmıştır.

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : PERM – RUSYA FEDERASYONU

MİMARİ                                   : UZ MİMARLIK LTD. ŞTİ.

YÜKLENİCİ FİRMA                  : SUMMA A.Ş

PROJENİN TANITIMI    : Toplam proje  20.000 m2 dir.  3 Blokdan oluşmuştur. 1 . blok 4 katlı alışveriş merkezi , 2. Blok 1 katlı  hipermarket , 3 . blok 4 katlı  iş merkezi olarak planlanmıştır. Perm şehrinin ilk modern alışveriş merkezidir.
Temel sistemi kazıklı tekil ve radye temeldir. Hipermarket üzeri uzay çatı sistemi ile örtülmüştür. Her blok diletasyonla birbirinden ayrılmıştır. Genel olarak aks açıklıkları 6.0 m x 6.0m , 6.0 m x 12.0m dir.

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER   : KISINEV – MOLDOVA

MİMARİ                                    : BOYUT MİMARLIK

YÜKLENİCİ FİRMA                   : SUMMA – FİBA A.Ş

PROJENİN TANITIMI                : Toplam proje  70.000 m2 dir. Betonarme ve statik proje hazırlama hizmeti verilmiştir. Yapı diletasyonlarla 3 ayrı bloğa ayrılmıştır... Alışveriş merkezi niteliğindedir.   2 adet bodrum kat ve zemin + 3 kattan oluşmuştur.  Temel sistemi kirişsiz radyedir.Yapının inşaa edildiği bölge 1. Derece deprem bölgesidir. Bu nedenle taşıyıcı betonarme sistemde perde yerlesimine önem verilmiştir.

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER      : PERM – RUSYA

MİMARİ                                       : YENİGÜN İNŞAAT A.Ş

YÜKLENİCİ FİRMA                      : YENİGÜN İNŞAAT A.Ş
PROJENİN TANITIMI                : Toplam proje  25.000 m2 dir.  Perm kentinde ikinci büyük AVM olarak Statik ve Betonarme hazırladık. Temel sistemi kazıklı tekil temeldir.Betoanrme karkas  olarak projerlendirilmiştir. Döşeme sistemi kirişsiz plakdır. Kolon başlıkları ile zımbalama etkisi alınmıştır. Akslar x ve y yönlerinde 8.40 m x 8.40 m . Bina uzun yönde 138.00 m ve diletasyonsuzdur.  Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER                                 :  PERM – RUSYA

MİMARİ                                                                  : YENİGÜN A.Ş

YÜKLENİCİ FİRMA                                               : YENİGÜN A.Ş

PROJENİN TANITIMI    : Toplam proje  14.000 m2 dir....Konut olarak projelendirilen 22 katlıdır. Rus mimarlar tarafından projelendirilen yapı  taşıyıcı sistemi  betonarmedir. Yapı  uzun konsolları ve girintili , çıkıntılı cephesi yönünden  ilginçtir. Döşeme sistemi kirişsizdir.

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER       : EKATERINBURG   – RUSYA FEDERASYONU
MİMARİ                                        : YENIGUN İNŞAAT A.Ş
YÜKLENİCİ FİRMA                       : YENİGÜN İNŞAAT A.Ş
PROJENİN TANITIMI                    : Toplam proje  82.000 m2 dir. Diletasyonla 3 ayrı bloğa ayrılmıştır... 1. ve 2. Diletasyon 2 kat bodrum ve 6 kat Alışveriş Merkezi , 3. Blok 13 Katlı iş Merkezidir.
Taşıyıcı sistem Betonarme Karkas olarak projelendirilmiştir. Aks açıklıkları 8.50m x 8.50 m dir . Döşeme kalınlıkları 25 cm ve genel kolon ebatları 80 cm x 80 cm dir. Kolon üzerlerinde zımbalama etkilerini ortadan kaldırmak için başlıklar kullanılmıştır. Yapının cepheleri Chapman Taylor İngiliz mimarlık firması tarafından dizayn edilmiştir.
Yapının oturduğu alan   zemin özelliği olarak farklı karekterler  göstermekteydi.  Bu nedenle Temel yapısı radye ve kazıklı tekil temellerden oluşan kombinasyonla çözülmüştür.

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER           :  PERM  – RUSYA FEDERASYONU

MİMARİ                                            :  UZ MİMARLIK LTD. ŞTİ.

YÜKLENİCİ FİRMA                           :  ANT YAPI Procons Ltd. Şti.

PROJENİN TANITIMI                     :  Toplam proje  35.000 m2 dir. Diletasyonla 3 ayrı bloğa ayrılmıştır... 1. Etapta yapılan alışveriş merkezinin devamı niteliğindedir.   Genel olarak 4 kattan oluşmuş blokların taşıyıcı sistemleri betonarmedir. Temel yapısı 35x35 cm , h =12 m prefabrik kazıklı radyedir. Yeni yapılan blokla eski bloğun birleştiği yerden tramvay hattının geçmesi için 16 m açıklıkta yapı içinde tünel oluşturulmuştur. Orta blok cephesinde yer alan küre çelik konstrüksiyondan hazırlanmıştır.

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER      : KRASNAYARSK – RUSYA FEDERASYONU

MİMARİ                                       : ARTUSHYAK ARCHITECTURE OFFICE

YÜKLENİCİ FİRMA                      : YENİGÜN İNŞAAT A.Ş

PROJENİN TANITIMI                : Toplam proje  55.000 m2 dir.  Rusya Irkuts bölgesinde yeralan Krasnayarsk şehri kış şartlarının en ağır yaşandığı Yenisey nehri kenarında yer almaktadır.

Betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapı Krasnayarsk şehrinin ilk ve en modern yapısıdır. Döşeme açıklıkları 9.0 m x 12.0 m açıklıklarındadır . Kolon başlarında zımbalamayı engelleyen kalınlaştırmalar yapılmıştır. Temel yapısı kazıklı tekil temellerdir.

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER                : Perm - RUSYA

MİMARİ                                                 : YENİGÜN A.Ş

YÜKLENİCİ FİRMA                                : YENİGÜN A.Ş

PROJENİN TANITIMI                         : Toplam proje  12.500 m2 dir.... Perm şehrinin Lenin caddesi üzerinde yeralan iş ve alışmerkezidir. Yapı şehir merkezinde ve mevcut yapılar arasında yeralması nedeni  ile bodrum kat seviyesinde iksa yapılmıştır. Betonarme karkas olarak projelendirilmiştir. Çatı betonarme kırık plak , katlar kirişsiz döşemedir. Diğer  binaların yakınlığı sebebi ile temel yapısında özel önlemler alınmıştır.

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : ATRIYU - KAZAKİSTAN

MİMARİ     : HALDUN ERTEKİN

YÜKLENİCİ FİRMA   : AHSEL İNŞAAT A.Ş
PROJENİN TANITIMI    : Toplam proje  18.000 m2 dir.  Betonarme taşıyıcı sistemi perde ve kolonlardan oluşmuştur. Kirişsiz radye temel üzerine inşaa edilmiştir.

bottom of page