top of page

referanslar 

 

MRIYA HOTEL - YALTA / KIRIM - UKRAYNA

YALTA - UKRAYNA

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER   :    YALTA -KIRIM
MİMARİ                                    :       FOSTER AND PARTNERS / TABANLIOĞLU MİMARLIK
YÜKLENİCİ FİRMA                   :      SEMBOL İNŞAAT
PROJENİN TANITIMI           :            

      

 60.000m2 inşaat alanı olan eliptik yapı geometrisi , bulunduğu eğimli topoğrafya ve 1. derece deprem bölgesi olması ve 

 Trapez kesitli eğimli, yüksek kolonlar üzerinde yeralan büyük açıklıklı  kirişsiz döşeme ve değişken eğimlerde çatı plağı özellik arzetmektedir.

bottom of page