top of page

referanslar

 

Kongre ve Kültür Merkezi

Astana / Kazakistan


PROJENİNİN YAPILDIĞI YER   :  ASTANA – KAZAKİSTAN
MİMARİ                                    :   LİNEA TUSAVUL
YÜKLENİCİ FİRMA                   :   SEMBOL İNŞAAT A.Ş
PROJENİN TANITIMI           :                               :               Toplam proje  35.000 m2 dir. Konferans salonu , müze ve toplantı salonlarını bünyesinde bulunduran yapı özellikle 5000 kişilik 70 m x 70 m büyüklüğündeki çok amaçlı konferans salonu ile dikkat çekicidir. Diğer 24 m , 32 m açıklığındaki döşemeler kaset olarak dikkate alınmıştır.
Konferans salonu üzeri 4.25 m yüksekliğinde uzat çatı ile geçilmiştir. Konferans salonu çevre taşıyıcıları 35 cm kalınlığında perdelerdir. Temel sistemi kazıklı radyedir. Dış cephesi kafes şeklinde taşıyıcı olmayan boru kesitli profillerden oluşmuştur.

Attelia Shine Hotel

Antalya -Belek / Türkiye

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER   :   ANTALYA - TÜRKİYE

MİMARİ                                    :   LİNEA TUSAVUL
YÜKLENİCİ FİRMA                   :   AK-ÖZL İNŞAAT A.Ş

PROJENİN TANITIMI

Toplam proje  85000 m2 dir.  Proje çok özen gösterdiğimiz hemen hemen her kat uygulamasında yerinde ve ofisimizde tekrar tekrar ele aldığımız ayrıntılı detaylara sahip projedir.  7 – 10 katlı iki ana blok ve bu blokları birleştiren lobinide yer aldığı ara geçiş bloğundan oluşmuştur. Aks açıklıkları 10 m x 10 m dir. Kirişli döşeme sistemi kullanılmıştır. Plan boyutlarında  kademelerin çok oluşu ve kat planlarının birbirinden farklı olması nedeni ile projelendirme ve uygulama süreci uzun olmuştur. Konferans salonu açıklığı 30 m X40 m ebadındadır. Tavan döşemesinde I prefabrik kirişler kullanılmıştır. Lobi üzeri çelik profillerle kubbe formunda geçilmiştir. Bütün temel sistemi kirişsiz radye olarak projelendirilip uygulanmıştır. Havuz üzeri diyagonal 21 m açıklıklı kiriş yerinde dökülmüştür.​

​Omer Al-Muhtar Üniversitesi Kampüsü 

Derne - Libya

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER        : DERNE – LİBYA

MİMARİ                                : MESA MESKEN SANAYİİ A.Ş

MÜTEAHHİT FİRMA             : MESA MESKEN SANAYİİ A.Ş

PROJENİN TANITIMI       : Toplam proje  69.225 m2 dir.  Genel olarak 4 – 5 katlı bloklar 6 blokdan oluşmuştur.  Geometrik yapısı daireseldir . 
Mimari konsept projeleri İngiliz mimarlık firması  Keppie tarafından hazırlanmıştır .. Projelerin onay makamı ODAC ve HILL international tarafından yapılmıştır.
Yapı karkas sistemi betonarmedir. Taşıyıcı sistem perde, kolon,  kiriş, döşemelerden oluşmaktadır. Temel  sistemi  tekil sürekli ve kısmi radye kombinasyonlarından dizayn edilmiştir.  Büyük açıklıklarda uzay çatı kullanılmıştır.

Han Çadırı Rezidanslar

Astana - Kazakistan

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : ASTANA – KAZAKİSTAN

MİMARİ                                : PROFİL MİMARLIK LTD. ŞTİ.

YÜKLENİCİ FİRMA              : SEMBOL İNŞAAT A.Ş

PROJENİN TANITIMI    : Kazakistan Cumhuriyetinin en prestijli projelerinden biri olan Han Çadırı çevresinde yeralmaktadır.  Yapı  100 m yükseklikte ve 30 katlı planlanmıştır.  Betonarme karkas yapı taşıyıcı sistemi , dış kenarlarda lL formunda ve iç çekirdek asansör boşluk  kenarlarında yer alan betonarme taşıyıcı perdelerle sağlanmıştır. Yapı plan boyutlarında dörtlü simetriktir. Yapıldığı bölge itibarı ile deprem tesirleri etkili olmamış, projede  yatay tesir rüzgar kuvvetleri dikkate alınmıştır.  Bloklar zemin kat seviyesinde 2 kat garaj blokları ile birleşmektedir. Zemin yapısının son derece taşıma gücünün düşüklüğü nedeni ile temel sistemi kirişsiz  kazıklı radyedir .. 80 cm çapında ortalama 50 m boyunda kazıklar uygulanmıştır.

Konut - İşyeri-Otel Kompleksi

Perm - Rusya Federasyonu

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER : PERM – RUSYA FEDERASYONU

MİMARİ                               : BOYUT MİMARLIK LTD. ŞTİ.

YÜKLENİCİ FİRMA               : YENİGÜN İNŞAAT A.Ş

PROJENİN TANITIMI         : Toplam proje  60.000 m2 dir.  Konut , otel ve iş merkezi olarak inşaa edilen yapının taşıyıcı sistemi betonarmedir.  Yapıldığı yıl itibarı ile Perm şehrinin en yüksek biası özelliğini taşıyordu. Döşeme sistemi kirişsiz dizayn edilmiştir.  Temel kazıklı radyedir. 12 m , 35 cm x 35 cm prefabrik kazıklar üzerine inşaa edilmiştir.

 

​​Han Çadırı - Eğlence Merkezi

​Astana-Kazakistan

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER      :  ASTANA – KAZAKİSTAN

MİMARİ                                      :   FOSTER AND PARTNERS – LİNEA TUSAVUL
YÜKLENİCİ FİRMA                     :    SEMBOL İNŞAAT A.Ş
PROJENİN TANITIMI                  :                        
Toplam proje  130.000 m2 dir.  Gururla ifade edebileceğimiz mühendislik çalışmasının eseridir.  Çadır özelliğinde dünyada uygulanan ilk ve tek yapıdır. Yüksekliği  direk dahil 150 m dir. Kesik koni formunda olan betonarme kabuk ve bu kabuğa saplanan döşemeler çadırın alt kısmını teşkil etmektedir.  Çadır üzerini kaplayan örtü çadırın ortasından yükselen 100 m  tripod ve üzerinde yeralan çelik sepet ile betonarme arasında bulunan gergi halatları ile kaplı ETF ile sağlanmaktadır.  Yapının üst katlarında Spor sahaları , yüzme havuzları , Dalga havuzları , Eğlence alanları yeralmaktadır . Alt katlarda alışveriş merkezleri , en alt katta ise otoparklar ve hipermarket bulunmaktadır.
İnşaatın yapımı çok özel koşullarda gerçekleşmiştir.  Kolon sistemi ışınsal olarak yerleşmiştir. Döşemeler kirişsiz ancak kademe ve aşırı yüklü bölgelerde yüksek kirişler kullanılmıştır. Çadırı çevreleyen eğik kabuk 50 cm kalınlığındadır ve çelik gergi halatlarını taşımaktadır. Temel sistemi kazıklı radyedir 12000 adet kazık kullanılmıştır.  16 m ve 18 m ye varan aks açıklıkları betonarme olarak planlanmıştır.

Spice Hotel
Antalya -Belek / Türkiye​

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : BELEK – ANTALYA

MİMARİ                                 : LINEA TUSAVUL MİMARLIK

YÜKLENİCİ FİRMA                : İÇKALE İNŞAAT A.Ş

PROJENİN TANITIMI             :Toplam proje  60.000 m2 dir.  Antalya – Belek mevkiinde yapılan 2. Büyük ve prestijli projemizdir. Genel olarak aks açıklıkları 8.0 m 8.0 m, orta blok loby kısmında 12.0 m açıklıklar mevcuttur. Yapı betonarme karkas olarak projelendirilmiştir. Yapının dış cephesinde söve , kemer ve akdeniz mimarisinin figürlerine göre betonarme şekillenmiştir. Yapının deprem bölgesinde olması nedeni ile Afet Bölgelerinde Yapılan Yapılar Yönetmelik gereği yeterli betonarme perde yerleşimi sağlanmıştır. Temeller radye olarak dizayn edilmiştir. Otel bloğunun yakın yerleşimlerde Villalar ve Apart Otel üniteleri bulunmaktadır.

Askhabat 2000 Kişilik Stadyum Otel 

Askhabat - TürkmenistanPROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : Askahabat – TÜRKMENİSTAN

MİMARİ                                   :  DOAPRO  Mimarlık Ltd. Şti.

YÜKLENİCİ FİRMA                  :  POLİMEKS A.Ş

PROJENİN TANITIMI    : Toplam proje  41.000 m2 dir. Diletasyonla 5 ayrı bloğa ayrılmıştır...Bloklar arasında kat farkları vardır. Orta blok en yüksek bloktur. Yapı yerel yönetmeliklere göre 9.0 derece deprem bölgesinde yeralmaktadır. Zemin koşullarının iyi olmaması sebebi ile temel altında gromasti dolgu kullanılmıştır. Taşıyıcı sistem betonarmedir.  Deprem bölgesi olması sebebi ile perde kullanımına özen gösterilmiştir. Hesaplar Türkmenistan Sinip normlarına göre hazırlanmıştır. Yapının ön kısmında yeralan konferans ve restorant çatılarında çelik kullanılmıştır.

Parlemento Binası

Astana - Kazakistan

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER   ASTANA  - KAZAKİSTAN

MİMARİ                                    : HALDUN ERTEKİN

YÜKLENİCİ FİRMA                   : AHSEL İNŞAAT A.Ş
PROJENİN TANITIMI               : Toplam proje  50.000 m2 dir. Kazakistanın ilk yüksek binalarındandır.  Astana şehrinin başkent olmasında öncülük eden resmi binaların arasında yeralmaktadır.  Betonarme taşıyıcı sistemi perde ve kolonlardan oluşmuştur. Kirişsiz kazıklı radye temel üzerine inşaa edilmiştir.

​Konut Kompleksi

Perm - Rusya Federasyonu

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER          : PERM – RUSYA

MİMARİ                                           : YENİGÜN A.Ş
YÜKLENİCİ FİRMA                          : YENİGÜN A.Ş
PROJENİN TANITIMI    :
Toplam proje  12.000 m2 dir....Konut olarak projelendirilen 24 katlı yapı yapı inşaa edildiği yıl itibarı ile Perm kentinin en yüksek binası niteliğindedir. Döşeme sistemi kirişsizdir.  Temel sistemi kazıklı radyedir.

Shabit Sanat ve Kültür Merkezi

Astana-Kazakistan

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : ASTANA - KAZAKİSTAN
MİMARİ                                   : UMO MİMARLIK
YÜKLENİCİ FİRMA                  : BAZIZ  A - KAZAKISTAN

PROJENİN TANITIMI    :

Toplam proje  30.000 m2 dir.  Proje yapısal formu ile diğer klasik yapılaradn çok farklı cephe ve taşıyıcı sisteme sahiptir. Kültür ve sanat yapısı olarak planlanan yapı bünyesinde dernekler , sanat kuruluşları , toplantı salonları ve  gösteri merkezleri ni bulundurmaktadır. Taşıyıcı kolonlar temelden eğik olarak yükselmekte ve üçgen formunda tepe noktada birleşmektedir.  Her aksda oluşturulan taşıyıcı çerçevelerin yükseklikleri dairesel olarak değişmektedir, 40 m yüksekliğe kadar ulaşmaktadır. Döşeme sistemi kirişli ve kirişsiz olarak dikkate alınmıştır.  Konferans  salonu üzeri uzay çatı ile kaplanmıştır.

Sun Zeynep  Hotel

Antalya -Belek / Türkiye​

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : Belek - Antalya

MİMARİ     : Linea Tusavul

YÜKLENİCİ FİRMA   : YENİGÜN A.Ş

PROJENİN TANITIMI    :Toplam proje  28.000 m2 dir....Otel olarak projelendirilen 7 katlıdır. Yapı  taşıyıcı sistemi  betonarmedir. Döşeme sistemi genel olarak kirişlidir. Katlar kademeli olarak üst kotlara doğru azalmaktadır.

​Krasnadolina Konut Komplexi

Perm - Rusya Federasyonu

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER       : PERM - RUSYA

MİMARİ                                        : GÜZEY MİAMRLIK

YÜKLENİCİ FİRMA                 : ANT – PROCONS İNŞAAT LTD. ŞTİ .

PROJENİN TANITIMI                  : Toplam proje  200.000 m2 dir.  Konsept proje Rus mimarlar tarafından hazırlanmıştır. 3 lü ve 3 adet ayrı bloklardan oluşmuştur. 24 katlı blokların taşıyıcı sistemleri betonarmedir. Döşeme sistemi kirişsiz plak olarak dizan edilmiştir. Deprem bölgesi olamaması sebebi ile yapı rüzgar kuvvetlerinin etkisinde çözülmüştür.  2 adet bodrum kat mevcuttur. Bodrum katlar otopark olarak projelendirilmiştir. Döşeme kalınlıkları otopark katında 30 cm , kat döşemelerinde 25 cm dir.  Teo ( Ekspertiz projesi ) ve Betonarme – Statik proje hizmeti verilmiştir.

Otel Kompleksi

Viksa - Nijninovgrad / Rusya Federasyonu

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : VIKSA-NIJNINOVGRAD  – RUSYA FEDERASYONU

MİMARİ                                : PROFİL MİMARLIK LTD. ŞTİ.

YÜKLENİCİ FİRMA                                        : GAMA A.Ş

PROJENİN TANITIMI    : Toplam proje  10.370 m2 dir.  6 Blokdan oluşmuştur.. Betonarme ve Statik projelendirmesi yapılan iş yerel makamlara tasdik ettirilerek onayı alınmıştır. İnşaa edilen otel  GAMA inşaat şirketi tarafından Rusya'da yapılan en büyük ve son teknolojiye sahip metalürji tesisi olan "Vyksa Döküm ve Haddahane Kompleksi" için büyük bir konaklama tesisi niteliği de taşımaktadır.Tarihi bir bölgede yer alan otel için hazırlanan projede mevcut korunması gereken yapıların , inşaası yeni yapılan yapılarla uyum içinde olması  sağlanmıştır. Betonarme karkas yapı taşıyıcı sistem,  kolon , perde , plak ve kirişlerden oluşmuştur. Çatı döşemesi çatı eğiminde kırık plak olarak düzenlenmiştir.

​İş Merkezi

Perm - Rusya Federasyonu

PROJENİNİN YAPILDIĞI YER  : Perm – RUSYA

MİMARİ     : YENİGÜN A.Ş

YÜKLENİCİ FİRMA   : YENİGÜN A.Ş

PROJENİN TANITIMI    : Toplam proje  5.000 m2 dir....İş merkezi niteliğinde olan bina tipik Rus Mimarisi özelliğini taşımaktadır.  Taşıyıcı sistem betonarmedir. Çatı kırık plak olarak projelendirilmiştir.

bottom of page