top of page

FAALİYETLERİMİZ

Betonarme, Çelik, Tünel Kalıp Sistemler, Prefabrike Yapılar, Öngermeli ve Artgermeli sistemler konularında uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun olarak TS500, SNIP, DIN, EUROCODE, ACI, BS Statik ve Dinamik, Lineer ve Nonlineer analizler yapmak, analiz sonuçlarına göre yapısal modeli ortaya koyarak mimari tasarımlara paralel plan ve detayları hazırlamak, maliyet analizlerini hesaplamak konularında inşaat sanayisine yeralmaktadır...

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page